Friday, 9 December 2011

Tunjang Komunikasi

Di dalam Tunjang Komunikasi, terdapat dua matapelajaran yang di ajar di Sekolah Kebangsaan iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Dalam Bahasa Malaysia salah satu tajuk yang di ajar adalah berkaitan ejaan dan bacaan.

No comments:

Post a Comment