Friday, 9 December 2011

Tentang Prasekolah


OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH
  •   MEMPUNYAI SIFAT PERIBADI, PERWATAKAN DAN KONSEP DIRI YANG POSITIF UNTUK MENJADI WARGANEGARA YANG PATRIOTIK
  •   MENGGUNAKAN BAHASA MALAYSIA DENGAN BETUL DAN MEMPERKEMBANGKAN KEMAHIRAN BERBAHASA DAN BERKOMUNIKASI
  •   MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN SELARAS DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI BAHASA KEDUA
  •   MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN BERASASKAN AJARAN AGAMA
  •   MEMPUNYAI KEMAHIRAN KOGNITIF UNTUK BERFIKIR DAN MENYELESAIKAN MASALAH
  •   MEMPUNYAI KEMATANGAN EMOSI DAN KEMAHIRAN SOSIAL
  •  MEMPRAKTIKKAN AMALAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN YANG BAIK
  •   MEMPUNYAI DAYA KREATIVITI DAN ESTETIKA UNTUK MENGHARGAI KEINDAHAN ALAM DAN WARISAN BUDAYAMATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH

MENYUBURKAN POTENSI MURID DALAM SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN, MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS DAN MEMUPUK SIKAP POSITIF SEBAGAI PERSEDIAAN MASUK KE SEKOLAH RENDAH


KONSEP PENDIDIKAN PRASEKOLAH


“MERUPAKAN PENDIDIKAN YANG TIDAK FORMAL DAN FLEKSIBEL.AKTIVITI YANG DIRANCANG MENITIK BERATKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK SECARA MENYELURUH, BERSEPADU DAN SEIMBANG. DI SAMPING MENEKANKAN AKTIVITI YANG BOLEH MERANGSANG NALURI INGIN TAHU, MENGUKUHKAN KOORDINASI MOTOR KASAR DAN HALUS, MENGGUNAKAN DAYA KREATIF, MEMUPUK SEMANGAT BEKERJASAMA, SIFAT HORMAT-MENGHORMATI DAN BERDISIPLIN BAGI MENYEDIAKAN MEREKA MENGIKUTI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN YANG LEBIH FORMAL DI SEKOLAH RENDAH”

No comments:

Post a Comment